Dofinansowano ze środków państwowych funduszy celowych


Nazwa projektu:

Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania w obiektach stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego w Krzyżewie

Wartość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 294 122,83 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 997 000,00 zł

Na zakres rzeczowy zadania składają się roboty budowlane prowadzone w ramach przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie:

1)      zmiana sposobu użytkowania z przebudową i nadbudową istniejącego budynku internatu (parter na zakład opiekuńczo-leczniczy, piętro na usługi noclegowo-kwaterunkowe);

2)      zmiana sposobu użytkowania z przebudową i rozbudową istniejącego budynku gospodarczego na pralnię wraz z budową zbiornika na gaz płynny.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie