Dofinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa
Roboty konserwacyjno-remontowe budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, polegające na malowaniu elewacji i obróbek blacharskich


Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 270 989,82  zł
Całkowita wartość inwestycji: 270 989,82  zł


Na zakres rzeczowy zadania składają się roboty budowlane polegające na odnowieniu elewacji zespołu obiektów dydaktyczno-sportowych i remontu budynku gospodarczego, w tym wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz nową elewacją z tynków strukturalnych na podłożu styropianowym.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie