Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew – gr. woj. (Andrzejewo)


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 2 323 175,79 zł
Całkowita wartość inwestycji – 4 649 960,41 zł
Długość odcinka: 2,445 km


Zakres prac obejmuje:
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 gr. 22 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50 /70 gr. 8 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
 wykonanie przepustów pod koroną drogi,
 wykonanie przepustów Ø40 cm pod zjazdami,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa gr. 20 cm,
 wykonanie oznakowania poziomego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie