Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odc.
Osipy Lepertowizna – Jabłonka Kościelna

Wartość dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7.764.825,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 8.173.500,18 zł.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna – Jabłonka Kościelna – w formule „zaprojektuj i wybuduj” o dł. 4,150 km oraz zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania drogi powiatowej: ciągnika wraz
z osprzętem.

Data udzielenia Promesy do realizacji zadania: 20.05.2024 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie