Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego


Nazwa projektu:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2063B na odcinku Sokoły – Nowe Racibory

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 11 192 723,76 zł
Całkowita wartość inwestycji – 22 586 521,78 zł


Długość odcinka: 6,700 km


Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie jezdni oraz poboczy,
 budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
 wykonanie chodników dla pieszych,
 budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami,
 budowę kanału technologicznego,
 budowę i przebudowę przepustów drogowych,
 przebudowę kablowej i napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 ustawienie barier ochronnych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie