Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie – Markowo Wólka


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 4 823 906,74 zł
Całkowita wartość inwestycji – 6 058 749,69 zł
Długość odcinka: 4,267 km


Zakres prac obejmuje:
 przebudowę nawierzchni drogi powiatowej na odcinku:
 km 0+000,00 – 0+073,71 – szer. 6,0 m,
 km 0+073,71 – 0+098,71 – szer. zmienna 6,0 – 5,0 m,
 km 0+098,71 – 4+267,28 – szer. 5,0 m,
 przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów na posesje i pola,
 przebudowę i budowę rowów drogowych,
 przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów pod koroną drogi,
 budowę przepustów pod zjazdami.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie