Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odc. Bryki – Kamień Rupie – Dąbrowa Zabłotne – Dąbrowa Wielka


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 7 134 874,76 zł
Całkowita wartość inwestycji – 9 089 155,38 zł
Długość odcinka: 4,650 km


Zakres prac obejmuje:
 rozbudowę drogi poprzez wykonanie jezdni, poboczy,
 przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi,
 budowę przepustów pod drogą,
 przebudowę rowów drogowych,
 budowę zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami,
 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie