Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2080B Dąbrówka Kościelna – Szepietowo Wawrzyńce


Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 919 836,10 zł
Całkowita wartość inwestycji – 1 852 346,13 zł
Długość odcinka: 1,951 km


Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie podbudowy z betonu gr. 10 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W 50/70 gr. 4 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
 wykonanie zjazdów z nawierzchni żwirowej gr. 15 cm,
 wykonanie zjazdów z nawierzchni bitumicznej gr. 4+4 cm,
 wykonanie przepustów pod koroną drogi,
 wykonanie przepustów Ø40 cm pod zjazdami,
 umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi korytkowymi,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych,
 ustawienie poręczy ochronnych typu „olsztyńskiego”.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie