Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odc. Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 4 504 179,55 zł
Całkowita wartość inwestycji – 9 900 874,47 zł
Długość odcinka: 3,096 km


Zakres prac obejmuje:
 wycinkę drzew i krzewów,
 roboty rozbiórkowe,
 roboty ziemne,
 wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm,
 wykonanie poboczy gruntowych z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr gr. 15 cm,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 8 cm,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm,
 wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr gr. 20 cm,
 wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
 wykonanie zjazdów publicznych z betonu asfaltowego gr. 4+8 cm,
 wykonanie rowów drogowych, rowów bezodpływowych i rowów melioracyjnych,
 umocnienie rowów płytami ażurowymi,
 wykonanie przepustów pod koroną drogi,
 wykonanie przepustów z rur „PEHD” Ø40 cm pod zjazdami,
 przestawienie krzyża przydrożnego,
 wykonanie kanalizacji deszczowej,
 wykonanie oznakowania pionowego
 wykonanie oznakowania poziomego,
 ustawienie barier ochronnych stalowych i barier typu U-12a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie