Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B odc. Dąbrowa Łazy – Dąbrowa Moczydły
w lok. rob.: 3+450,81 – 6+710,20


Wartość dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – 2 636 617,27 zł
Całkowita wartość inwestycji – 6 162 826,13 zł
Długość odcinka: 3,020 km


Zakres prac obejmuje:
 rozbudowy drogi powiatowej 2081B poprzez wykonanie jezdni, poboczy, chodników,
 budowy i przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi,
 budowy i przebudowy rowów drogowych i chłonno – odparowujących,
 budowy zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami w ciągu rowów drogowych,
 budowy zatok autobusowych,
 usunięcia drzew i krzewów,
 budowę i przebudowę przepustów,
 budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
 budowę wylotów kanalizacji deszczowej,
 przebudowę sączków i zbieraczy drenarskich.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie