Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B na odc. Radziszewo Sieńczuch – Czaje Wólka


Wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 2 773 606,33 zł
Całkowita wartość inwestycji – 3 498 763,45 zł
Długość odcinka: 2,471 km


Zakres prac obejmuje:
 wykonanie robót ziemnych,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4+4 cm,
 sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z wbudowaniem rumoszu,
 wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego,
 wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego
 wykonanie zjazdów bitumicznych,
 wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
 wykonanie miejsc postojowych z kostki granitowej,
 ustawienie barier energochłonnych,
 remont przepustów,
 wykonanie peronu na przystanku komunikacyjnym i chodnika z kostki brukowej betonowej.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie