Dofinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa


Nazwa projektu:
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – Etap II


Wartość dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 744 584,91 zł.
Całkowita wartość inwestycji: 4 405 394,01 zł. Zakres rzeczowy zadania uwzględnia przede wszystkim roboty budowlane związane z wykończeniem i wyposażeniem obiektu internatu oraz wykonaniem zagospodarowania terenu.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie