Dofinansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa
Zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem


Wartość dofinansowania dotacji celowej z budżetu państwa: 2 320 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 900 000,00 zł


Na zakres rzeczowy zadania składa się zakup kardiologicznego sprzętu medycznego:
1. Holter EKG z możliwością rejestracji ‘event holter’ – 10 kpl.
2. Holter ciśnieniowy – 2 kpl.
3. Komputer – 3 kpl.
4. Aparat EKG 12 – odprowadzeniowy – 1 kpl.
5. Kardiomonitor wielofunkcyjny dedykowany do kardiologii – 2 kpl.
6. Centrala nadzorcza do rejestracji zapisów kardiomonitorów, telemetrii oraz aparatu EKG – 1 kpl.
7. Aparat do telemetrii bezprzewodowej – 3 kpl.
8. Aparat EKG wysokiej klasy – 1 kpl.
9. Analizator do INR – 1 kpl.
10. Aparat USG Echokardiograf – system przewoźny, głowica sektorowa, wyposażenie – 1 kpl.
11. Aparat USG Echokardiograf klasy premium – głowica przezklatkowa, głowica pediatryczna, głowica convec, głowica liniowa – 1 kpl.
12. Aparat USG Echokardiograf klasy premium – głowica przezklatkowa i głowica przezprzełykowa, z wyposażeniem – 1 kpl.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie