Nazwa zadania:

Remont drogi powiatowej w miejscowości Piekuty-Urbany

Wartość dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2.000.000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 2.248.791,04 zł.

Przedmiotem zamówienia jest remont (modernizacja) drogi powiatowej w miejscowości Piekuty Urbany – roboty budowlane, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. gruntów: 95/1, 88 – obręb Piekuty-Urbany, gmina Nowe Piekuty 159 – obręb Koboski, gmina gmina Nowe Piekuty oraz zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania drogi powiatowej – ciągnika.

Data udzielenia Promesy do realizacji zadania: 16.04.2024 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie