5 lutego 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem ogłoszono wyniki eliminacji szczebla powiatowego w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym. Na konkurs wpłynęło ogółem 98 prac wyłonionych z eliminacji miejskich i gminnych. Oceny prac dokonała Komisja w składzie: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Łukasz Chankowski (przewodniczący), Naczelnik Wydziału st. kpt. Piotr Pruszyński, Starszy Specjalista inż. Wioletta Szcześniak, Sekretarz ZOP ZOSP RP Zbigniew Dąbrowski, która wyłoniła najbardziej utalentowanych zwycięzców:

I grupa wiekowa – przedszkola

1. miejsce – Szymon Szymborski – GOK Szepietowo

2. miejsce – Zuzanna Troszczyńska – MOK w Wysokiem Mazowieckiem

3. miejsce – Amelia Borkowska – Ciechanowski Ośrodek Kultury i Sportu

Wyróżnienia:

 • Bartłomiej Maliszewski – Szkoła Podstawowa w Łempicach
 • Klementyna Stokowska – Gminne Przedszkole w Czyżewie
 • Barbara Kruk – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
 • Stanisław Grabowy – MOK w Wysokiem Mazowieckiem

II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-IV

1. miejsce – Szymon Piszczatowski – MOK w Wysokiem Mazowieckiem

2. miejsce – Jan Koc – Szkoła Podstawowa w Łempicach

3. miejsce – Wojciech Wyszyński – GOK w Szepietowie

Wyróżnienia:

 • Jakub Jamiołkowski – Szkoła Podstawowa w Czyżewie
 • Zuzanna Puchacz – Szkoła Podstawowa w Kuczynie
 • Stanisław Rękawek – Szkoła Podstawowa w Sokołach

III grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy V-VIII:

1. miejsce – Zuzanna Sierocka – Szkoła Podstawowa w Szepietowie

2. miejsce – Dawid Zbigniew Olechwierowicz – Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej

3. miejsce – Zuzanna Kordulska – Szkoła Podstawowa w Szepietowie

Wyróżnienia:

 • Szymon Kaczyński – Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
 • Oliwia Górska – GOK w Czyżewie
 • Dominik Bogucki – Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnym

IV grupa wiekowa – Szkoły ponadpodstawowe

1. miejsce – Kinga Kulesza – Świetlica Wiejska w Kuczynie

2. miejsce – Zuzanna Czarnowska – Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem

3. miejsce – Aleksandra Dąbrowska – Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem

Wyróżnienia:

 • Jakub Maksimczuk – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

V grupa wiekowa – dorośli

 • 1. miejsce – Halina Kołek – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kocach Schabach

Dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczył Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Wojciech Sokołowski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Andrzej Koc, oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem Mazowieckiem dh Zbigniew Dąbrowski. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały przekazane do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, celem dalszego udziału na szczeblu województwa.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie