Starosta Wysokomazowiecki informuje, że od 2 maja br. będą otwarte dla wszystkich chętnych kompleksy boisk sportowych „Orlik – 2012” ul. Jagiellońska 4 oraz ul. 1000-lecia 15 w Wysokiem Mazowieckiem według następujących zasad:

  1. zajęcia odbywać się będą pod nadzorem animatora sportu,
  2. orliki będą otwarte dla wszystkich chętnych w okresie od 2 maja 2024 roku do 30 listopada 2024 roku (z wyłączeniem świąt), we wszystkie dni tygodnia (również w sobotę i niedzielę).

Godziny otwarcia:

ul. 1000-lecia 15

poniedziałek  16:00 -19:00
wtorek            16:00 – 19:00
środa               16:00 – 20:00
czwartek         16:00 – 20:00
piątek              16:00 – 20:00
sobota             12:00 – 15:00
niedziela         15:00 – 17:00

ul. Jagiellońska 4

poniedziałek  16:00 -19:00
wtorek            16:00 – 19:00
środa               16:00 – 20:00
czwartek         16:00 – 20:00
piątek              16:00 – 20:00
sobota             15:00 – 18:00
niedziela         13:00 – 15:00

Odpowiedzialnym za kontrolę przestrzegania wyżej wymienionych zasad przez korzystających z boiska są animatorzy zatrudnieni na orlikach. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do przestrzegania ich poleceń podporządkowanych w tym zakresie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z kompleksów boisk sportowych Orlik w Wysokiem Mazowieckiem. Szczegółowych informacji w zakresie harmonogramu korzystania z Orlika i godzin jego otwarcia udziela animator.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie