Starosta Wysokomazowiecki informuje, że od 2 maja br. będą otwarte dla wszystkich chętnych kompleksy boisk sportowych „Orlik – 2012” ul. Jagiellońska 4 oraz ul. 1000-lecia 15 w Wysokiem Mazowieckiem według następujących zasad:

  1. zajęcia odbywać się będą pod nadzorem animatora sportu,
  2. orliki będą otwarte dla wszystkich chętnych w okresie od 2 maja 2024 roku do 30 listopada 2024 roku (z wyłączeniem świąt), we wszystkie dni tygodnia (również w sobotę i niedzielę).

Godziny otwarcia:

ul. 1000-lecia 15
poniedziałek1700 – 2000
wtorek1700 – 2000
środa1700 – 2000
czwartek1600 – 2000
piątek1600 – 2000
sobota1200 – 1500
niedziela1400 – 1700
ul. Jagiellońska 4
poniedziałek1700 – 2000
wtorek1700 – 2000
środa1600 – 2000
czwartek1600 – 2000
piątek1600 – 2000
sobota1500 – 1800
niedziela1700 – 2000

Odpowiedzialnym za kontrolę przestrzegania wyżej wymienionych zasad przez korzystających z boiska są animatorzy zatrudnieni na orlikach. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do przestrzegania ich poleceń podporządkowanych w tym zakresie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z kompleksów boisk sportowych Orlik w Wysokiem Mazowieckiem. Szczegółowych informacji w zakresie harmonogramu korzystania z Orlika i godzin jego otwarcia udziela animator.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie