Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15 A
18-200 Wysokie Mazowieckie


e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl

Identyfikator ePUAP: 2013000, Skrytka ePUAP: /2013000/SkrytkaESP

Wykaz publicznych i wewnętrznych numerów telefonów  do  pracowników

Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

Numery telefonów  centrali telefonicznej starostwa powiatowego:

86 275 24 17, 86 477 02 00,  86 477 02 01,  86 477 02 02,

Fax: 86 275 31 53

Nazwa wydziałuRodzaj załatwianej sprawyNr telefonu bezpośredniegoNr telefonu wewnętrznego po połączeniu z  nr centrali starostwa  
Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości1. Ewidencja gruntów: wypisy, wyrysy, kopia mapy ewidencyjnej, informacja o posiadanym gospodarstwie rolnym, rejestr cen nieruchomości z terenu: 
gmina  i miasto Czyżew, gmina Kobylin-Borzymy, gmina Kulesze  Kościelne, gmina i miasto Szepietowo, miasto Wysokie  Mazowieckie, 
– gmina Klukowo, gmina  Nowe Piekuty, gmina Sokoły, gmina   Wysokie  Mazowieckie – gmina i miasto  Ciechanowiec,
– koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
86 2102011
86 2102012
86 2771145
26
25
24
2. Sprawy związane z gospodarką nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa (prowadzenie spraw wywłaszczeniowo-odszkodowawczych, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości.60
3. Zgłaszanie zmian objętych ewidencją gruntów i budynków.39 i 40
4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii:
– zgłoszenie prac geodezyjnych i sprzedaży map zasadniczych do celów  opiniodawczych.
86 210201354
 5. Weryfikacja prac geodezyjnych.86 477 02 0155 i 70
Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska1. sprawy z zakresu budownictwa i inwestycji.86 2102006
86 2102007
35, 41 i 75
2. sprawy z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska: wydanie karty wędkarskiej, rejestracja jednostki pływającej, wyłączenie działki z produkcji rolniczej, ochrona środowiska.49
3. zmiana lasu na użytek rolny, wycinka drzew, wydawanie zaświadczeń do notariuszy z terenu:
– gmina Kobylin -Borzymy,  gmina  Kulesze Kościelne, gmina Sokoły, gmina  Wysokie Mazowieckie, miasto Wysokie Mazowieckie,
– gmina  i miasto Ciechanowiec, gmina  i miasto Czyżew, gmina Klukowo,   gmina Nowe Piekuty, gmina i miasto Szepietowo.
86 2102009
512 108 739
86 210 2009
512 108 397
62
Komunikacji i Dróg1. rejestracja pojazdów,
2. prawa jazdy, licencje, zezwolenia, OSK, instruktorzy,
3. Organizacja ruchu, SKP, diagności.
86 2102004
86 2102005
36 i 52
56
53
Organizacyjny1. pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy, nieodpłatna pomoc prawna.86 275 24 17 w. 31
Powiatowy rzecznik konsumentów1. sprawy konsumentów.86 210200345

Godziny pracy:

Poniedziałki od 800 do 1600, wtorek-piątek od 730 do 1530

Starosta Wysokomazowiecki: Bogdan Zieliński
tel. 86 275 2417


Wicestarosta Wysokomazowiecki: Waldemar Stanisław Kikolski
tel. 86 275 2417

Sekretarz powiatu: Beata Dorota Wyszyńska
tel. 86 275 2417 wew. 45


Skarbnik powiatu: Elżbieta Żebrowska 
tel. 86 275 2417 wew. 27


Starosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach 900 – 1700.
Wicestarosta, etatowi członkowie zarządu, sekretarz, skarbnik i kierownicy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach 900 – 1600.


Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@wysokomazowiecki.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie