Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór do programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”

O dofinansowanie mogą ubiegać się sprawujące opiekę nad grobami lub cmentarzami wojennymi, jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, a także kościoły i związki wyznaniowe, a także ich osoby prawne.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać na stornie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: https://www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju-2024

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie