Do 2 października 2023 do godziny 15:59 można składać wnioski do Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury
i organizacje pozarządowe.

W ramach programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspierane są projekty włączające społeczności lokalne w obchody trwającej obecnie 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy wspierane w ramach programu powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej. Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 2,5 mln zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych
  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 2. organizacje pozarządowe.

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 80 tys. złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 1. wystawy wraz z katalogami;
 2. koncerty patriotyczne, rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
 3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu –  gry terenowe ,  wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji i stron internetowych, oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
 4. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 5. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
 6. murale.

Uzupełnieniem mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 1. archiwa państwowe;
 2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 3. uczelnie wyższe
 4. instytucje kultury;
 5. organizacje pozarządowe;
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 1 stycznia do 20 listopada 2024 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Regulamin dostępny jest pod linkiem: Regulamin Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa” „Powstanie Styczniowe 1863-1864 Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Regulaminem, zwłaszcza w zakresie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Nabór wniosków potrwa do 2 października 2023 r. do godz. 15.59.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/

l/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie