Uwaga!

Zmiany terminów obowiązku rejestracji pojazdu zarejestrowanego, sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej oraz zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju.

W związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 1 lipca 2023 roku nabycie i zbycie pojazdu należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty transakcji.
Taki sam termin dotyczy rejestracji pojazdu sprowadzonego z krajów Unii Europejskiej (30 dni od daty sprowadzenia pojazdu). Za niedotrzymanie tego terminu przepisy przewidują karę pieniężną. 

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie