23 maja  2023 r. o godzinie 11 w gmachu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca etap wojewódzki: IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” oraz XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Przybyłych na galę gości powitał Jacek Jarmołowicz – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku. W uroczystości wzięli udział: Adam Andruszkiewicz – Poseł na Sejm RP, Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Tomasz Godlewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Barbara Laskowska – Dyrektor Biura Podlaskiej Izby Rolniczej, Sylwia Sikorska – Zastępca Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Tomasz Krukowski – Zastępca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jarosław Janowicz – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych w Białymstoku, Olga Granacka – Starszy Wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego w Podlaskim Kuratorium Oświaty, Marzena Skrodzka – Regionalny Dyrektor Sprzedaży w Agro Ubezpieczenia oraz laureaci konkursów z opiekunami.

Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Jacek Jarmołowicz w swojej wypowiedzi zaznaczył,
że konkursy są jednym z działań prewencyjnych KRUS, których celem jest zmniejszenie wypadkowości w środowisku wiejskim oraz zapewnienie bezpiecznej pracy rolnikom. Dodał, że warto od najmłodszych lat pokazywać jakie zagrożenia mogą płynąć z pracy
w gospodarstwie rolnym.   

Sekretarz stanu Adam Andruszkiewicz nadmienił, że działania Kasy kierowane do najmłodszych są niezwykle istotne, gdyż warto edukować dzieci w tak ważnej kwestii jaką jest bezpieczeństwo na wsi.

Po przemówieniach organizatorów i zaproszonych gości odbyła się prezentacja
pt. „Bezpiecznie na wsi”, podczas której można było dowiedzieć się  jakie działania prewencyjne wykorzystuje w swojej pracy KRUS np.: szkolenia i konkursy dla rolników
i dzieci, stoiska informacyjne, pokazy pierwszej pomocy oraz odzieży roboczej. Poinformowano, że rok 2023 w prewencji przebiega pod hasłem „Bezpiecznie
z niebezpiecznymi substancjami”, co ma na celu zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji,
np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz popularyzowanie zasad ochrony środowiska naturalnego. Dalsza część prezentacji skupiła się na przypomnieniu zasad
i celów organizowania konkursów, do których w głównej mierze należy promocja bezpieczeństwa i przestrzegania zasad bhp na wsi, w gospodarstwach rolnych, co z kolei pomaga zapobiegać wypadkom przy pracy, którym ulegają nie tylko rolnicy, ale także dzieci.

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród.

Laureatami IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie
w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” zostali:

I miejsce Karol Milewski, zam. Szymany,

II miejsce Hubert Piątkowski, zam. Zabiele,

III miejsce Piotr Staranowicz, zam. Suchowola.

Laureatami etapu wojewódzkiego XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” z I grupy wiekowej z klas 0 – III zostali:

I miejsce – Patrycja Mickunas, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Płaskiej, klasa 2

II miejsce –  Kinga Gwardiak, Szkoła Podstawowa w Osowcu, klasa 2

III miejsce –  Liepa Wilkialis, Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania „ŽIBURYS”, klasa 3

Laureatami z II grupy wiekowej, z klas IV – VIII zostali:

I miejsce – Łucja Sokołowska, Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych, klasa 7

II miejsce –  Kacper Stachelski, Szkoła Podstawowa w Stawiskach, klasa 4

III miejsce –  Wiktoria Wirkowska, Szkoła Podstawowa w Chodorówce Nowej, klasa 8

Po części oficjalnej i ogłoszeniu wyników wszyscy mogli podziwiać prace laureatów
i wyróżnionych w obu konkursach.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie