W dniu 30.11.2023 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołanej na lata 2023-2027, które otworzył Starosta Wysokomazowiecki – Pan Bogdan Zieliński w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem – Pani Iwony Kalinowskiej.

Zarządzeniem nr 40/2023 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, do nowego składu Rady
na kolejne 4 lata kadencji weszli przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego, tj.:

  1. Pani Marzena Kryńska
  2. Pani Iwona Koc
  3. Pan Krzysztof Porowski
  4. Pan Tomasz Kulesza
  5. Pan Marcin Ostrowski

W uroczystym posiedzeniu Rady, Pan Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, wręczył akty powołania na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wysokiem Mazowieckiem na nową kadencję 2023-2027, przekazał gratulacje i życzenia owocnej pracy w tym istotnym społecznie organie. Podkreślił, że samorząd powiatu podejmuje wiele działań służących poprawie jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców, zarówno w zakresie dostosowania infrastruktury
i środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i tych ułatwiających codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Podczas pierwszego posiedzenia nowo powołanej Rady dokonano wyboru prezydium.

W wyniku jawnych wyborów na przewodniczącego Rady wybrano Pana Krzysztofa Porowskiego, wiceprzewodniczącą została Pani Marzena Kryńska, a sekretarzem Pan Tomasz Kulesza.

Podczas spotkania omówiono również zakres działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, do której należy przede wszystkim:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
  • opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnych. 

Spotkanie było okazją do rozmów o problemach i wyzwaniach jakie stoją przed instytucjami
i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie