Warto zobaczyć

Na terenie powiatu wysokomazowieckiego znajdują się liczne zabytkowe budowle świeckie i sakralne oraz obiekty o wartościach kulturowych, archeologicznych, które świadczą o historycznym bogactwie tych ziem.

Na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie:

 • kościół filialny z 1798 roku w stylu bizantyjskim (dawnej cerkiew unicka)- pierwsza budowlana murowana w mieście Wysokie Mazowieckie;

 • kościół parafialny pw. Św. Jana chrzciciela i wszystkich Świętych z 1875 roku w Wysokiem Mazowieckiem;

 • plebania z 1898 roku murowana z cegły na planie prostokąta z dwoma gankami i werandą w Wysokiem Mazowieckiem;

 • grób powstańców z 1863 roku na cmentarzu w Wysokiem Mazowieckiem;

 • kapliczka murowana z drugiej połowy XIX wieku przy ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena wykonana z drewna;

 • pomnik POW w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem;

 • cmentarz żydowski, do dziś zachowało się 20 nagrobków, najstarszy z 1882 roku;

 • podwójne krzyże ustawione na rozwidleniu dróg do Czyżewa i Bryk świadczą o przebytej epidemii cholery i w potocznej tradycji ustnej noszą nazwę „Krzyży cholerycznych”.

W Ciechanowcu:

 • XVIII wieczny barokowy kościół parafialny pw. Świętej Trójcy;

 • pomnik księdza Krzysztofa Kluka z 1850 roku;

 • obiekt poklasztorny z XVIII wieku- obecnie mieści się w nim szpital;

 • plebania, pomnik św. Floriana oraz cerkiew prawosławna pw. Św. Aleksandra Newskiego z XIX wieku;

 • synagoga (przełom XVIII i XIX wieku);

 • kościół parafialny pw. Św. Doroty z końca XVII wieku w Winnej Poświętnej;

 • kościół parafialny pw. Św. Stanisława biskupa z II połowy XIX wieku w Pobikrach;

 • Muzeum Rolnictwa im. Księdza Krzysztofa kluka z zespołem pałacowo- parkowym i skansenem budownictwa wiejskiego (XV wiek).

W Czyżewie:

 • neoresansowy kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie;

 • późnogotycki kościół parafialny pw. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnym z 1546 roku;

 • kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa w Dąbrowie Wielkiej;

 • synagogę z II połowy XIX wieku i fragment cmentarza żydowskiego;

 • grodzisko wczesnośredniowieczne w Święcku Strumianach;

W Klukowie:

 • Zespół kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych z lat 1904-1912;

 • zespół kościoła parafialnego pw. Św. Jozefa Oblubieńca w Klukowie z lat 1833- 1835;

 • cmentarzysko po pradawnych osadach ludzkich datowane na przełom lat 100 p.n.e.- 300 n.e. w Gródku;

 • zespół kościoła parafialnego pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie z 1893 roku.

W Kobylinie Borzymach:

 • neogotycki kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kobylinie- Borzymach;

 • cmentarz rzymskokatolicki z kaplicą cmentarną z 1862 roku w Kobylinie Borzymach;

 • fort „Koziołek” w Kurowie Kolonii- fortyfikacja ziemna z XVII wieku;

 • zespół dworsko- pałacowy z folwarkiem w Kurowie- obecnie siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego;

 • mogiły zbiorowe z II wojny światowej we Wnorach Wandach i Sikorach Tomkowiętach.

W Kuleszach Kościelnych:

 • kościół murowany w stylu neogotyckim pw. Św. Bartłomieja Apostoła- zbudowany w latach 1911-1926;

 • przydrożna kapliczka w Wyknie Starym;

 • grodzisko otoczone wałem, konstrukcji ziemno- drewniano- kamiennej pochodzącej ze średniowiecza „Miedzług” w Grodzkich Starych;

 • plebania drewniana wybudowana w 1874 roku;

 • Zabytkowa zabudowa drewniana z lat 30-tych XX wieku;

 • pomnik powstańców z 1863 roku w Kuleszach Kościelnych.

W Nowych Piekutach:

 • neogotycki kościół w Jabłoni Kościelnej z 1868 roku;

 • sanktuarium w Hodyszewie ( znajduje się w nim barkowy obraz z ok. 1630 roku uznawany za cudowny); w pobliżu Krynica- miejsce objawienia się Matki Bożej i drewniany kościół wybudowany w 1881 roku, który stoi nad cudownym źródłem;

 • cmentarz a okresu II wojny światowej we wsi Krasowo Częstki ( hitlerowcy wymordowali 273 mieszkańców) w 1946 roku wzniesiono tu kaplice na ścianach wypisano nazwiska osób zamordowanych i ocalałych;

W Sokołach:

 • kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Waniewie;

 • kościół cmentarny lamus z drewniana dzwonnica w Sokołach z 1655 roku;

 • kościół neogotycki wybudowany w latach 1906-1912;

 • budynek szkoły rolniczej w Krzyżewie z 1913 roku.

W Szepietowie:

 • zespół kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Dąbrówce Kościelnej oraz drewniana dzwonnica z 1786 roku;

 • spichlerz plebański (lamus z 1830 roku);

 • kościół w Szepietowie;

 • zespół dworski w miejscowości Szepietowo- Wawrzyńce

W gminie Wysokie Mazowieckie:

 • dwór z połowy XIX wieku w Tyborach Kamiance- zespół dworsko- ogrodowy;

 • resztówka podworska w Rusi Starej;

 • neoromański kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła z przełomu XIX i XX wieku w Jabłonce Kościelnej;

 • grodzisko zwane „okopem” we wsi Święck wielki;

 • cmentarz wojenny w Starej Rusi z okresu I wojy światowej;

 • zespół dworsko- ogrodowy z poł. XIX wieku w Mazurach.