5 marca 2024 roku odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Bohaterowie Niezłomni-Żołnierze wyklęci” w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego
w dwóch kategoriach wiekowych :

 • pierwsza kategoria wiekowa – klasy IV-VI
 • druga kategoria wiekowa  klasy VII-VIII.

Termin składania prac określony był w regulaminie do 27 lutego 2024 roku.
CELE KONKURSU:

 • Poznawanie dramatycznej historii naszego Narodu i Państwa, upowszechniania wiedzy na temat bohaterów narodowych walczących o wolność Rzeczpospolitej, działalności AK oraz losów żołnierzy wyklętych niezłomnych.
 • Poznawanie historii i tradycji regionu, poznawanie bohaterów naszych ziem.
 • Kultywowanie wartości, ideałów i postaw, jakimi cechowali się obrońcy naszej Ojczyzny, w tym żołnierze II konspiracji z lat 1944 — 1963;
 • Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzonego uroczyście od wielu lat w dniu 1 marca;
 • Kształtowanie wyobraźni twórczej uczniów oraz rozwijanie ich zdolności plastycznych.

Do konkursu przystąpili uczniowie z 9 szkół podstawowych:

– Szkoła Podstawowa w Kowalewszczyźnie – łącznie 1 prac,

– Szkoła podstawowa w Kuczynie – łącznie 4 prace,

– Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie – łącznie 8 prac,

– Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach – łącznie 4 prac,

– Szkołą Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych – łącznie 6 prac

– Miejski Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 2 im Mikołaj Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem – łącznie 17 prac

– Szkołą Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowych Piekutach – łącznie 2 prace

– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych – łącznie 48 prac,

– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie – łącznie 10 prace

Łącznie  wpłynęło 100 prac.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. mgr Grodzka Renata – przewodnicząca komisji
 2. mgr Krajewski Andrzej
 3. mgr Krajewska Katarzyna
 4. mgr Bożena Kulesza
 5. mgr Katarzyna Wnorowska

Komisja konkursowa 29 lutego 2024 roku do konkursu zakwalifikowała  97 prace, 3 prace zostały odrzucone z powodu niespełnianie warunków zawartych w regulaminie.

Wyłonieni finaliści w pierwszej kategorii wiekowej – klasy IV – VI:

I miejsce

 • Pola Kułkiewicz kl. VI Miejski Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 2 im Mikołaj Kopernika
  w Wysokiem Mazowieckiem

II miejsce

 • Zuzanna Walerowska kl. V Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie
 • Angelika Niemyjska kl. VI Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych

III miejsce

 • Rozalia Wnorowska kl. V Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych
 • Antoni Grodzki kl. V  Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Wyróżnienia:

 • Nikola Dmochowska kl. VI Miejski Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 2 im Mikołaj Kopernika
  w Wysokiem Mazowieckiem
 • Maria Wiśniewska kl. VI Miejski Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 2 im Mikołaj Kopernika
  w Wysokiem Mazowieckiem
 • Oliwia Kujawa kl. V Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie
 • Oliwier Kalinowski kl. VI Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie
 • Aleksandra Gąsowska kl. VI Szkoła Podstawowa w Kowalewszczyźnie
 • Agata Komar kl. IV Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowych Piekutach
 • Wiktoria Kulesza kl. V Szkoła Podstawowa w Kuczynie
 • Patrycja Pietrzak- Karpińska kl. V Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Szepietowie
 • Martyna Choińska kl. IV Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Wyłonieni finaliści w drugiej kategorii wiekowej – klasy VII – VIII:

I miejsce

 • Zuzanna Kordulska kl. VII Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie

II miejsce

 • Izabela Czarnowska kl. VII Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

III miejsce

 • Aleksander Kulesza kl. VII Miejski Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 2 im Mikołaj Kopernika
  w Wysokiem Mazowieckiem
 • Amelia Guzowska kl. VII Szkoła podstawowa w Wojnach Krupach

Wyróżnienia

 • Kacper Kalinowski kl. VII Miejski Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 2 im Mikołaj Kopernika
  w Wysokiem Mazowieckiem
 • Nina Pawłowska kl. VII Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie
 • Amelia Leśniewska kl. VII Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Wszystkim uczestnikom konkursu i opiekunom grup serdecznie gratulujemy i dziękujemy Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiemu za wsparcie finansowe powyższego przedsięwzięcia.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie