ZARZĄD PSZS W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

Przewodniczący: Bogusław Bieliński
Z-ca przewodniczącego: Andrzej Niwiński
Sekretarz: Andrzej Kaminanowski
Członkowie: Jacek Drągowski
  Lech Krajewski
  Andrzej Antoniak
  Grzegorz Grabowski
  Krzysztof Jamiołkowski
  Wojciech Ogrodnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczący Jan Maleszewski
Sekretarz Artur Szymoniak
Członek Marcin Płoński