Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego na posiedzeniu 28 lutego 2024 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych należących do powiatu wysokomazowieckiego w:

– sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

– sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Szczegóły znajdują się na stronie BIP urzędu w zakładce – Konkursy na realizacje zadań publicznych w 2024 roku – Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na 2024 rok.   

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie