Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu po raz ósmy ogłosiła Majowy Konkurs Jednego Wiersza. Konkurs miał charakter otwarty i adresowany był do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wypowiedzenia się mową wiązaną. Do konkursu można było zgłosić jeden utwór o dowolnej tematyce. Nadesłano 17 utworów, najwięcej wpłynęło w kategorii dorośli.  

Jury w składzie: Monika Ilczuk jako Przewodnicząca Komisji, Elwira Ratyńska i Dorota Żywicka wyłoniło
5 laureatów:
Kategoria dzieci od 8 -12 lat
I miejsce – Jan Janiak pseudonim Sajmo za wiersz „Nasz piękny świat”

Kategoria młodzież od 13-18 lat
Wyróżnienie – Amelia Wojciechowicz pseudonim Kassandra za wiersz „Cierpienie Wertera”

Kategoria dorośli 19+
I miejsce – Alina Jurczuk pseudonim Wiewiórka za wiersz „Moje buty”
Wyróżnienie – Helena Filińska pseudonim Babcia za wiersz „Pamiętnik ze strychu”
Wyróżnienie – Jan Gumbisz pseudonim Janko za wiersz „A kiedy”

Poniżej przedstawiamy wiersze zwycięzców oraz osób wyróżnionych

Nagrody w konkursie ufundowali: Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Bank Spółdzielczy
w Ciechanowcu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie