1. Leszek Mężyński – przewodniczący komisji,
 2. Dariusz Góralczyk – wiceprzewodniczący komisji,
 3. Dariusz Mościcki – członek komisji,
 4. Krzysztof Murawski – członek komisji,
 5. Jerzy Pakieła – członek komisji,
 6. Marek Skarzyński – członek komisji, 
 7. Grzegorz Żochowski – członek komisji. 

Przedmiot działania komisji:

 • rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe,
 • ochrona środowiska i przyrody,
 • gospodarka wodna,
 • geodezja, kartografia i kataster,
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym zagrożeniom,
 • obronność,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 
 • ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne,
 • opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania Komisji.  
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie