1. Mariola Joanna Niemyjska – przewodniczący komisji
  2. Zbigniew Piszczatowski – zastępca przewodniczącego
  3. Dariusz Góralczyk – sekretarz komisji
  4. Grzegorz Ostrowski – członek komisji
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie