Rzecznik konsumentów

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Czesław Buczyński
pokój nr 23
tel. (86) 477 02 00, (86) 477 02 01, (86) 477 02 02,  wew. 45, fax 086 275 31 53

e-mail: sekretarz@wysokomazowiecki.pl


Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:  
    

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lubw przepisach odrębnych.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

PRZEJDŹ DO AKTUALNOŚCI RZECZNIKA

 

Informacje dla konsumentów, bezpłatne porady: