Wydział Komunikacji i Dróg

Kierownik Wydziału –  mgr inż. Sławomir Jan Misiewicz

pokój nr 8, tel. 86 477 02 00 w. 53 

 

Siedziba Wydziału :

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15A

 

Biuro Zamiejscowe w Ciechanowcu z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

ul. Mickiewicza 1       

tel. 86 277 11 45 w. 26

prowadzi:  sprawy  z zakresu rejestracji pojazdów z terenu Miasta i Gminy Ciechanowiec.

 

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 

I. Uprawnienia do kierowania pojazdami;

 1. generowanie w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę
 2. wymiana prawa jazdy
 3. wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdy;
 4. wydanie zatrzymanego prawa jazdy
 5. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 6. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 7. wydawanie kart parkingowych,

Usługi umożliwiające sprawdzenie statusów dokumentów prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego znajdują się na portalu InfoCar: 

- Prawo Jazdy - https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

- Dowód Rejestracyjny- https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

 

II. Ośrodki szkolenia kierowców;

 1. wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 2. wykaz ośrodków  szkolenia kierowców z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego,
 3. wydanie legitymacji instruktora,

III. Rejestracja pojazdów;

 1. rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników .
 1. rejestracja (pierwsza) nowego pojazdu
 2. rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 3. rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu
 4. wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego
 5. wtórnik lub wymiana karty pojazdu
 6. wtórnik tablic (y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia
 7. wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia
 1. czasową rejestracją pojazdów, wydawanie dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz  tablic tymczasowych
 2. zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu
 3. zawiadomienie o dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe,
 4. zmiana adresu właściciela pojazdu
 5. wyrejestrowanie pojazdów .
 6. czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
 7. prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem i zwracaniem dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego przez policję lub inną jednostkę upoważnioną.
 8. wyrażanie zgody na  nabijanie numerów podwozia i silnika, oraz na wykonanie tabliczek znamionowych zastępczych i kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne.
 9. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji,
 1. dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym,
 2. dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 3. dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym

Usługi umożliwiające sprawdzenie statusów dokumentów prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego znajdują się na portalu InfoCar: 

- Dowód Rejestracyjny- https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

 

Stacje kontroli pojazdów;

 1. wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 2. wykaz stacji kontroli pojazdów
 3. wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów
 4. badania techniczne pojazdów.

Transport drogowy;

 1. wydawanie zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego  na potrzeby własne,
 2. wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 3. wydawanie zezwoleń na regularny /regularny specjalny przewóz osób.

Miejsce załatwiania spraw: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A

 • Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg - pokój o nr 8, telefon:  86 477 02 00  w.53
 • Rejestracja pojazdów – pokoje o nr 4, 5 , telefon: 86 477 02 00  w.36 i 52 oraz
 • Biuro Zamiejscowe  w Ciechanowcu – pok. nr 7,telefon: 86 277 11 45 w. 26
 • Wydawanie profilu kandydata na kierowcę, praw jazdy i kart parkingowych– pokój nr 9  telefon: 86 477 02 00 w.56
 • Zagadnienia dotyczące ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców – pokój nr 9, telefon: 86 477 02 00  w. 56
 • Zagadnienia dotyczące stacji kontroli pojazdów i diagnostów  - pokój nr 8, telefon: 86 477 02 00 w. 53
 • Krajowy drogowy transport rzeczy i osób, zezwolenia, licencje i zaświadczenia oraz organizacja ruchu na drogach - pokój nr 5, telefon 86 477 02 00 w.36

Informacje dodatkowe z zakresu załatwianych spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg


Godziny obsługi Klientów:

poniedziałek: 8.00 – 16.00*
wtorek – piątek : 7.30 – 15.30*
 
* - z uwagi na czas trwania procedury rejestracyjnej, ostatnia osoba w sprawie rejestracji pojazdów jest przyjmowana najpóźniej 30 minut przed wyżej wskazaną godziną.

 

OPŁATY WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

REJESTRACJA W PRZYPADKU POZOSTAWIENIA TABLIC REJ.

SAMOCHÓD 

81,00

PRZYCZEPA/NACZEPA

CIĄGNIK ROLNICZY

81,00

 

MOTOCYKL

81,00

MOTOROWER

81,00

REJESTRACJA W PRZYPADKU WYMIANY TABLIC REJ.

SAMOCHÓD 

180,50

PRZYCZEPA/NACZEPA

CIĄGNIK ROLNICZY

121,50

 

MOTOCYKL

121,50

MOTOROWER

111,50

REJESTRACJA POJAZDÓW Z ZAGRANICY

SAMOCHÓD 

256,00

PRZYCZEPA/NACZEPA

CIĄGNIK ROLNICZY

121,50

 

MOTOCYKL

197,00

MOTOROWER

111,50

Wymiana dowodu rejestracyjnego  - 73,50 zł

 

 

Numer rachunku do wpłat

 

Opłaty komunikacyjne (prawo jazdy, rejestracja pojazdów)

90 8774 0000 0016 1655 2000 0010

 

Opłaty za holowanie i usunięcie pojazdów

20 8774 0000 0016 1655 2000 1270

Karty informacyjne i wzory druków:

 


Profil kandydata na kierowce


Pierwsze prawo jazdy


Wtornik prawa jazdy


Wpis w prawie jazdy dla kierowcy zawodowego


Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na krocej niz 1 rok


Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na dluzej niz 1 rok


Wymiana druków starego typu; karty motorowerowejm, zmiana danych


Wymiana karty motorowerowej na kat AM


Wymiana wojskowego prawa jazdy


Rozszerzenie uprawnien


Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym


Przedluzenie waznosci zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym


Wymiana zaswiadczenia na zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi


Pozwolenie do kierowania tramwajem


Zaswiadczenie o posiadaniu uprawnien do kierowania pojazdam


Wymiana prawa jazdy zagranicznego


Wydanie miedzynarodowego prawa jazdy


Rejestracja pojazdu oraz czasowa rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, na wniosek właściciela


Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela z wyłączeniem pojazdów sprowadzonych z zagranicy


Nadanie cechy identyfikacyjnej lub wydanie zgody na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej


Naniesienie lub skreślenie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o ustanowieniu


Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego pojazdu


Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu


Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu


Wymiana dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych


Wyrejestrowanie pojazdu


Zawiadomienie o zbyciu / nabyciu pojazdu zarejestrowanego


Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w DR


Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego


Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego


Licencja na wykonywanie posrednictwa przy przewozie rzeczy


Licencja na krajowy transport drogowy osob samochodem osobowym karta informacyjna


Licencja na krajowy transport samochodem powyzej siedmiu do dziewieciu osob


Zaswiadczenie na krajowy przewoz niezarobkowy


Zmiana zaswiadczenia na krajowy przewoz niezarobkowy


Zezwolenie na przewoz osob na linie regularne


Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego


Wypis z licencji wydanej przed 15.08.2013


Wypis z licencji na przewoz osob wydanej po 15.08.2013


Zmiana danych w zezwoleniu zawod przewoznika


Wpis do ewidencji diagnostow


Wpis do rejestru stacji kontroli pojazdow


Wpis do ewidencji instruktorow nauki jazdy


Wpis do rejestru osrodkow szkolenia kierowcow


Zezwolenie na przewozy regularne specjalne


Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II


Zezwolenie na przejazd pojazdów niemormatywnych kat. III


Wydanie miedzynarodowego prawa jazdy


Przekroczenie limitu 20 punktów karnych


Przekroczenie limitu 24 punktów karnych


Rejestracja pojazdu oraz czasowa rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, na wniosek właściciela


Zawiadomienie o zbyciu / nabyciu pojazdu