23 lutego 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie superwizyjne skierowane do pracowników gminnych, miejskich i gminno-miejskich ośrodków pomocy społecznej z terenu naszego powiatu.  

Szkolenie zostało poprowadzone przez superwizora Panią Annę Tomulewicz. 

Całość spotkania została podzielona na dwie grupy warsztatowe.  

Celem, superwizji było:

  1. wprowadzanie i  utrzymywanie profesjonalnych standardów praktykowania pracy;
  2. wzmacnianie kompetencji zawodowych pracowników;
  3. udzielanie wsparcia, sprzyjanie rozwojowi zawodowemu oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu;
  4. zdobywanie umiejętności pozwalających na prawidłowe identyfikowanie trudności w pracy, ich źródeł oraz sposobów rozwiązywania;
  5. wzmacnianie umiejętności komunikowania się;
  6. podnoszenie skuteczności pracy.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Każda osoba biorąca udział w superwizji, mogła przedstawić wybrany przez siebie przypadek, z którym zetknęła się podczas swojej pracy zawodowej. Następnie prezentowano różne rozwiązania, które mogłyby być wykorzystane w danej sytuacji. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu, osoby zainteresowane wzbogaciły swoją wiedzę o istniejących praktykach stosowanych w pomocy społecznej.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie