28 czerwca w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Krzyżewie odbyło się Święto Dziecka i Rodziny dla wszystkich rodzin zastępczych z powiatu wysokomazowieckiego. Organizatorem imprezy było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, które do współpracy zaprosiło również Komendę Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Kalinowie Czosnowie. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego przywitania przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem Panią Iwonę Kalinowską przybyłych gości, a przede wszystkim rodzin zastępczych wraz z wychowankami. Następnie głos zabrał Starosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński, który również przywitał wszystkich zebranych.

Dyrektor PCPR wraz ze Starostą Wysokomazowieckim przekazali rodzinom zastępczym podziękowania za trud i wysiłek włożony w wychowanie dzieci, a także złożyli im życzenia dalszej wytrwałości i spełniania się w pełnieniu tak ważnej funkcji. Najlepsze życzenia skierowane zostały również do wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej na czele z Kierownikiem Panem Jackiem Murawskim przygotowali poczęstunek oraz atrakcje dla podopiecznych i ich opiekunów. W czasie wydarzenia zebrani goście mieli okazję m.in. skorzystać z przejażdżki konnej, czy też bryczką. Dla dzieci przygotowane były zabawy sportowe, malowanie twarzy, robienie tatuaży, kolorowych warkoczyków oraz stoiska do swobodnej twórczości malarskiej. Sportowe zawody zostały również przeprowadzone przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinowie Czosnowie. Dodatkowo podopieczni mogli zobaczyć wyposażenie wozu strażackiego, a także założyć strój strażaka i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem przygotowali „Ścieżkę Bezpieczeństwa” oraz umożliwili obejrzenie od środka policyjnego radiowozu. Ponadto pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadzili zabawy z chustą animacyjną, a także przygotowali zestaw do baniek mydlanych. Na wszystkich podopiecznych czekały nagrody podarowane przez sklep „PUCHATEK Świat Dziecka”. Wśród słodkich niespodzianek dla gości znajdowała się wata cukrowa, a także tort przygotowany specjalnie na Święto Dziecka i Rodziny,  przekazany przez Piekarnię Cukiernię „Zgierun”.

Święto Dziecka i Rodziny po raz kolejny było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między rodzicami zastępczymi i wyrażenia opiekunom wdzięczności za ich całoroczną pracę. Stanowiło ono również możliwość integracji dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Spotkanie było też szansą do przekazania informacji dotyczących przemocy w rodzinie, jak również do upowszechnienia ulotek na temat Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem i poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze.

Wydarzenie zostało sfinansowane przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

Wszystkim uczestnikom imprezy serdecznie dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję, że na długo pozostaną z nimi miłe wspomnienia z tego spotkania.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację wydarzenia, w szczególności darczyńcom:

– Sklepowi „PUCHATEK Świat Dziecka” za podarowane upominki dla podopiecznych;

– Cukierni Piekarni „Zgierun” za słodki upominek w postaci tortu.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie