Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym będzie można uzyskać dotację na popularyzację aktywnej turystyki, czyli m.in. na organizację rajdów pieszych, rowerowych i wodnych. Wnioski będzie można składać od 12 maja do 1 czerwca br. za pośrednictwem platformy witkac.pl.

O pieniądze mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy kluby sportowe.

Szczegóły konkursu, dokumenty, deklaracje w załącznikach na poniższej stronie:

https://podlaskie.eu/st/turystyka-i-krajoznawstwo–otwarty-konkurs-ofert.html

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie