13 maja br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej odbyła się VIII edycja Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego pan Bogdan Zieliński, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie pan Krzysztof Krajewski oraz Bank Spółdzielczy Wysokie Mazowieckie.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o literaturze anglojęzycznej, poszerzenie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych, kreowanie wzorców literackich. Konkurs był świetną okazją dla dzieci do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich oraz wokalnych przed publicznością. Serdeczne podziękowania składamy Panu Staroście oraz Panu Wójtowi za dofinansowanie naszego konkursu w postaci ufundowania dyplomów, statuetek oraz nagród rzeczowych, a także Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów.

W konkursie wzięli udział uczestnicy z 11 szkół podstawowych powiatu wysokomazowieckiego: SP w Kuleszach Kościelnych, SP w Kobylinie-Borzymach, SP w Wojnach Krupach, SP w Święcku Wielkim, SP w Czyżewie, SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, SP nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem, SP w Jabłoni Kościelnej, SP w Dąbrówce Kościelnej, SP w Szepietowie oraz SP w Jabłonce Kościelnej. Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach: wiersz i piosenka angielska. W kategorii piosenka zaprezentowało się 19 wokalistów, 16 uczestników recytowało wiersze. Zarówno wokaliści jak i recytatorzy prezentowali bardzo wysoki poziom. Jury składało się z opiekunów z każdej szkoły. Mogli oni głosować na wszystkich uczestników za wyjątkiem uczniów ze swojej szkoły, przyznając im od 1-5 punktów za poprawność wymowy, interpretację oraz wrażenie artystyczne. W sumie każdy uczestnik mógł uzyskać maksymalnie 120 punktów. Następnie opiekunowie w składzie: pani Dorota Wyszyńska, pani Monika Rzymska, pani Jolanta Brzostek oraz pani Monika Kulesza zliczyły wszystkie punkty, w wyniku czego zostały przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii piosenka:

I miejsce – Antonina Średnicka ze SP w Szepietowie

II miejsce – Nadia Szepietowska ze SP nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

III miejsce – Wioletta Krasowska ze SP w Czyżewie

Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Radziwił ze SP nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem i Małgorzata Kalinowska ze SP w Święcku Wielkim.

W kategorii wiersz:

I miejsce – Wojciech Krasowski ze SP w Czyżewie

II miejsce – Mateusz Mioduszewski ze SP w Jabłonce Kościelnej

III miejsce – Dorota Rzymska ze SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Wyróżnienia otrzymali: Julia Zielińska ze SP w Kuleszach Kościelnych i Dominik Mierzwiński ze SP w Święcku Wielkim.

Nagrody dla zwycięzców wręczyli Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Pan Krzysztof Krajewski, Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem Pan Zbigniew Biały oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej Pan Sławomir Wójcicki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Izabela Skłodowska

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie