15 maja 2023 roku 18 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckim rozpoczęło pięciodniową wymianę międzynarodową pod hasłem „Aktywny styl życia kluczem do zdrowej przyszłości” (projekt nr 12230058). Jest to pokłosie dofinansowania otrzymanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach projektu mikrograntów Generacja V4.

Jest to pierwszy projekt w Zespole Szkół Zawodowych, którego celem jest wymiana międzynarodowa uczniów. Młodzież z 6 różnych zawodów wyjechała pod opieką dwóch nauczycieli do urokliwych Czech, gdzie rozwijała swoje umiejętności i wiedzę w dziedzinie zdrowia i aktywnego stylu życia.

Realizowany przez naszą szkołę projekt wspiera krótkoterminowe mobilności młodzieży, pomaga promować wartości demokratyczne, aktywność obywatelską i dialog transgraniczny wśród młodych ludzi. Umożliwia wymianę pomysłów, poznawanie sąsiadów, nowych przyjaciół i zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń. Projekt nr 12230058 był realizowany we współpracy z czeską szkołą średnią w Bohuminie, która zagwarantowała wysoką jakość wykonywanych działań projektowych. Pozyskany grant pozwala szkole osiągać założenia zawarte w „Strategii Rozwoju ZSZ im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem” oraz „Strategii Umiędzynarodowienia Szkoły”.

Głównym celem naszego projektu była promocja zdrowia i aktywnego stylu życia, a także rozwój fizyczny i umysłowy, zdrowa i zbilansowana dieta. Powyższe założenia zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych, warsztatach kulinarnych, zajęciach na świeżym powietrzu łączących rozwój zdrowia psychicznego i fizycznego. Młodzież uczestnicząca w wymianie miała okazję integrować się ze swoimi rówieśnikami z Czech oraz rozwijać umiejętności językowe i kulturowe. Na 12.05.2023 roku planowana jest rewizyta czeskiej młodzieży w naszej szkole i kontynuacja działań projektowych.

Galeria

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie