Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, kontynuując wieloletnią tradycję Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, zorganizowała XI edycję regionalnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej.

Honorowy patronat nad nim objęli: Starosta Wysokomazowiecki – Pan Bogdan Zieliński, Burmistrz Ciechanowca – Pan Eugeniusz Święcki oraz wydawnictwo Macmillan Education.

Impreza miała charakter otwarty, dlatego mogli do niej przystąpić wszyscy chętni i uzdolnieni uczniowie klas siódmych i ósmych. W drodze eliminacji szkolnych do finału zakwalifikowało się 20. uczestników z powiatów wysokomazowieckiego, siemiatyckiego oraz bielskiego; ze szkół w Perlejewie, Rudce, Wojnach Krupach, Drohiczynie, Łempicach, Wysokiem Mazowieckiem oraz Ciechanowcu. Przesłuchania na szczeblu rejonowym odbyły się 22 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – wiersz oraz piosenka poetycka. Występy młodzieży oceniało profesjonalne jury, w skład którego weszli:

  1. Mirosława Chojnowska – polonistka, muzyk
  2. Magdalena Olszewska – anglistka, wokalistka
  3. Jakub Szymański – anglista

Komisja konkursowa nie miała łatwej pracy, ponieważ występy młodych artystów były na bardzo wysokim poziomie. Zatem nic dziwnego, że wzbudziły ogromny  podziw i wielki aplauz wśród publiczności.

Laureatami w kategorii wiersz zostali:

I miejsce – Kamila Poniatowska ze Szkoły Podstawowej w Perlejewie,

II miejsce – Gabriela Rydzewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem,

III miejsce – Natalia Sienicka ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.

Wyróżnieni:

Magdalena Woroszył ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce,

Gabriela Krystosiak ze Szkoły Podstawowej w Wojnach Krypach.

Laureatami w kategorii piosenka zostali:

I miejsce – Nadia Kozłowska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu,

II miejsce – Angelika Piętko ze Szkoły Podstawowej w Perlejewie,

III miejsce – Wiktoria Tymińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.

Wyróżnieni:

Magdalena Radziszewska ze Szkoły Podstawowej w Łempicach,

Bartłomiej Niemyjski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce,

Magdalena Kosińska ze Szkoły Podstawowej w Drohiczynie.

Wszyscy wykonawcy otrzymali wartościowe nagrody, ufundowane przez Starostę Wysokomazowieckiego,Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu oraz Macmillan Education. Optymizmem napawa nas fakt, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, a jego kolejna – już jedenasta edycja – była dla uczniów okazją do zaprezentowania swoich umiejętności językowych oraz talentów recytatorskich i wokalnych w gronie uczestników reprezentujących szkoły z terenu trzech powiatów.

Ewa Polak-Niemyjska

Koordynator konkursu

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie