Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, kontynuując wieloletnią tradycję Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, zorganizowała XII edycję regionalnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej.

Honorowy patronat nad nim objęli: Starosta Wysokomazowiecki – Pan Bogdan Zieliński, Burmistrz Ciechanowca – Pan Eugeniusz Święcki oraz wydawnictwo Macmillan Education.

Impreza miała charakter otwarty, dlatego mogli do niej przystąpić wszyscy chętni i uzdolnieni uczniowie klas siódmych i ósmych. W drodze eliminacji szkolnych do finału zakwalifikowało się 22. uczestników z powiatów wysokomazowieckiego, siemiatyckiego oraz bielskiego; ze szkół w Perlejewie, Rudce, Drohiczynie, Wysokiem Mazowieckiem, Jabłonce Kościelnej, Dąbrowie Wielkiej, Kuleszach Kościelnych, Szepietowie, Grodzisku oraz Ciechanowcu. Przesłuchania na szczeblu rejonowym odbyły się 20 czerwca 2024r. o godzinie 10:00.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – wiersz oraz piosenka poetycka. Występy młodzieży oceniało profesjonalne jury, w skład którego weszli:

– Przemysław Lewandowski – anglista

– Jakub Szymański – anglista

– Urszula Pełszyk – muzyk

– Łukasz Kloc – anglista, muzyk

Komisja konkursowa nie miała łatwej pracy, ponieważ występy młodych artystów były na bardzo wysokim poziomie. Zatem nic dziwnego, że wzbudziły ogromny podziw i wielki aplauz wśród publiczności.

Laureatami w kategorii wiersz zostali:

I miejsce – Julia Sokołowska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych,

II miejsce – Mateusz Mioduszewski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej

III miejsce – Julia Wróblewska ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

Wyróżnieni:

Natalia Sienicka ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.

Szymon Kulesza ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach

Laureatami w kategorii piosenka zostali:

I miejsce – Wiktoria Traskulewska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

II miejsce – Amelia Radziszewska ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku,

III miejsce – Weronika Perkowska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

Wyróżnieni:

Nadia Kozłowska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

Wiktoria Radziwił ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.

Sandra Kosińska ze Szkoły Podstawowej w Perlejewie

Karolina Godlewska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

Wszyscy wykonawcy otrzymali wartościowe nagrody, ufundowane przez Starostę Wysokomazowieckiego, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu oraz Macmillan Education. Optymizmem napawa nas fakt, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, a jego kolejna – już dwunasta edycja – była dla uczniów okazją do zaprezentowania swoich umiejętności językowych oraz talentów recytatorskich i wokalnych w gronie uczestników reprezentujących szkoły z terenu trzech powiatów.

Ewa Polak-Niemyjska

Koordynator konkursu

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie