29 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie odbył się XV Powiatowy Konkurs „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”.

Organizatorzy XV Powiatowego Konkursu „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”:

  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka.

W konkursie wzięło udział 11 trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Rywalizacji podjęły się szkoły z: Czyżewa, Dąbrówki Kościelnej, Jabłonki Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Kulesz Kościelnych, Rosochatego Kościelnego, Sokół, Wojen Krup, Wysokiego Mazowieckiego ze Szkoły Podstawowej nr 1, Wysokiego Mazowieckiego ze Szkoły Podstawowej nr 2
i Szepietowa. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną (test składający się z zadań zamkniętych) uczestnicy pisali indywidualnie. Suma punktów zdobyta przez drużynę była dzielona przez 3, a otrzymana średnia była wynikiem drużyny z testu (maksymalnie drużyna mogła zdobyć 25 punktów). Zadania w części praktycznej wykonywane były przez całą drużynę. W części tej maksymalnie można było zdobyć 42 punkty. W sumie z obu części można było uzyskać 67 punktów, dodatkowo drużyny otrzymywały punkty za czas w etapie trzecim części praktycznej (maksymalnie 5,5 punktów).

Część teoretyczną i praktyczną konkursu opracowała oraz rzetelnie i sumiennie oceniała komisja w składzie: Adrian Leśniewski – ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, Marcin Stachurski – ratownik medyczny (przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem), Paweł Dworakowski – ratownik medyczny, przewodniczący komisji, Marcin Załuska – ratownik medyczny (przedstawiciele Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).

Zmagania konkursowe oraz wręczenie nagród odbywały się w obecności kibicujących uczniów, opiekunów drużyn i zaproszonych gości. Wszystkim drużynom zostały wręczone pamiątkowe puchary,
a każda osoba z trzech zwycięskich zespołów otrzymała nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Upominki otrzymali również wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zajęli miejsca poza podium, dodatkowo drużyna z najniższą ilością punktów otrzymała maskotkę – ratownika medycznego. Uczestnikom konkursu, ich opiekunom, jurorom oraz zaproszonym gościom zostały rozdane pamiątkowe znaczki.
Na zakończenie konkursu dyrektor Szkoły Podstawowej w Szepietowie, pan Piotr Markowski przekazał sponsorom oraz współorganizatorom konkursu pamiątkowe podziękowania, a następnie wszyscy wykonali wspólne zdjęcie.

Zwycięskie drużyny XV edycji Konkursu to:

I miejsce – Kulesze Kościelne

II miejsce – Rosochate Kościelne

III miejsce – Dąbrówka Kościelna

Materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zostały ufundowane przez:

– Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie,

– Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie,

– Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,

– Firmę Mlek – Mar Marta Krajewska w Szepietowie,

– Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania:

  • młodzieży za przygotowanie i udział w konkursie, jednocześnie gratulują wszystkim uczestnikom dużej wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • opiekunom za przygotowanie młodzieży do konkursu,
  • sponsorom za ufundowanie nagród oraz poczęstunku dla uczestników konkursu.
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie