29 maja 2024 r. odbyła się XXII edycja konkursu „Epoka Prymasa Tysiąclecia” zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie oraz Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku.
W tegorocznej edycji o podium rywalizowało prawie 60 uczniów z 24 szkół w regionie. Głównym celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski, aby lepiej zrozumieć i krytycznie ocenić rzeczywistość.

Finał konkursu składał się z dwóch etapów. Pierwszym etapem był test pisemny sprawdzający wiedzę wszystkich uczestników. Zawierał zagadnienia z historii Polski i biografii Kardynała Wyszyńskiego. Z uczestników komisja wyłoniła finalistów z szkół podstawowych i finalistów szkół ponadpodstawowych o najwyższej ilości punktów. W drugim etapie finaliści musieli odpowiedzieć na wylosowane pytania związane z historią Polski w latach 1901-1989 i biografią Prymasa Tysiąclecia.
Jury konkursu w składzie: przewodniczący dr hab. Krzysztof Sychowicz z IPN, Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego, dr hab. Krzysztof Buchowski z Uniwersytetu w Białymstoku oraz ks. prof. Rafał Bednarczyk z UKSW przyznali następujące miejsca:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Julia Wyszołmirska z Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

II miejsce – Patrycja Leszczyńska ze Szkoły Podstawowej w Andrzejewie

III miejsce –Lidia Stypułkowska Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce – Marcin Tomaszewski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem

II miejsce – Mateusz Bagiński z Liceum Ogólnokształcącego w Łapach

III miejsce – Marcin Kamiński z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem

W kategorii drużynowej dla szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa
w Andrzejewie, natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie