Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci

Śp. Bożeny Grotowicz

Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w latach 2021-2023

Starosta i Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatowych
Pracownicy Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie