Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje o przystąpieniu Powiatu Wysokomazowieckiego do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z przyjętym w formie Uchwały Nr 41/2018 przez Zarząd PFRON z dnia 26 czerwca 2018 dokumentem: Procedury realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, Powiat Wysokomazowiecki w formie Uchwały Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego ustalił zasady zbierania i rozpatrywania wniosków prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Wnioski w ramach programu przyjmowane są w dwóch turach:

  • I tura w terminie od 02.11 do 15.11 w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji programu, dla zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które odbywać się będą przez pełen rok realizacji (tj. od 1 lutego do 31 stycznia).
  • II tura w terminie od 01.06 do 15.06 danego roku realizacji, dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do 31 stycznia oraz w przypadku Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów).

Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Adresatami programu są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy  realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe w WTZ”: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać również w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie nr  telefonu 86 306 72 08.

Dokumenty programowe do pobrania:

  1. WNIOSEK o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.
  2. UMOWA o realizację przez podmiot prowadzący WTZ programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.
  3. INFORMACJA O WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM, na który przekazywane mają być środki PFRON w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”
  4. SPRAWOZDANIE w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie