Powiatowy Rzecznik Konsumentów

mgr inż. Beata Dorota Wyszyńska

tel. (86) 477 02 00, (86) 477 02 01, (86) 477 02 02,
wew. 45, fax 086 275 31 53

e-mail: sekretarz@wysokomazowiecki.pl

Nr pokoju: 23

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lubw przepisach odrębnych.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informacje dla konsumentów, bezpłatne porady:

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie