UWAGA ZMIANA PRZEPISÓW W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW W 2024R.

Właściciele pojazdów są obowiązani do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu i zgłoszenie zbycia pojazdu w następujących terminach.

Pozostałe podmioty ( tj. osoby fizyczne, osoby prawne itp.)
– termin 30 dni
od daty sprowadzenia pojazdu z UE, daty nabycia pojazdu na terytorium RP, daty dopuszczenia pojazdu do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu spoza UE
– termin 30 dni na zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Za niedotrzymanie powyższych terminów nakładane będą kary pieniężne:
– 250 zł. – za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu w terminie
– 500 zł. – za niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni
– 1000 zł. – za niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w ciągu 180 dni.

Przedsiębiorcy handlujący pojazdami
– w terminie 90 dni
od daty sprowadzenia pojazdu z UE, daty nabycia pojazdu na terytorium RP, daty dopuszczenia pojazdu do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu spoza UE
– termin 30 dni na zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Za niedotrzymanie powyższych terminów nakładane będą kary pieniężne:
– 250 zł. – za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu w terminie
– 1000 zł. – za niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni
– 2000 zł. – za niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w ciągu 180 dni.

Informacja na temat rejestracji pojazdów

System e-Kolejka

sprawy w Wydziale Komunikacji w zakresie rejestracji pojazdów

załatwiane będą WYŁĄCZNIE

po zarejestrowaniu wizyty w systemie e-Kolejka na stronie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

kolejka.wysokomazowiecki.pl/

W przypadku załatwiania kilku spraw podczas jednej wizyty należy je rejestrować oddzielne!

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu prosimy w miarę możliwości, składać drogą elektroniczną poprzez E-PUAP pod adresem:

www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne?q=zawiadomienie

E-Kolejka – opis procedury 

Aby zarejestrować wizytę należy wejść  w zakładkę  umów kolejkę przy wybranej sprawie, a następnie wybrać dzień oraz  godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza, akceptacji warunków rezerwacji i polityki prywatności, system wyśle potwierdzenie  sms rezerwacji wizyty na wskazany numer telefonu. W wybranym dniu należy się zgłosić nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną wizytą.

Należy wcześniej zapoznać się z procedurą załatwianej sprawy i przygotować wypełniony wniosek.

Umawiana godzina jest orientacyjna i może ulec zmianie w zależności od czasu trwania poprzedniej sprawy.

Ewentualnie kolejkę w systemie można zarejestrować pod numerem telefonu 86 210 20 04


Kierownik Wydziału –  Agnieszka Grzeszczuk

pokój nr 8, tel. 86 477 02 00 w. 53 

Siedziba Wydziału :

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 15A

Biuro Zamiejscowe w Ciechanowcu z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu

ul. Mickiewicza 1       

tel. 86 277 11 45 w. 26

prowadzi:  sprawy  z zakresu rejestracji pojazdów z terenu Miasta i Gminy Ciechanowiec.

Informacje, wzory dokumentów do pobrania znajdują się pod poniższymi linkami:

Miejsce załatwiania spraw: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A

  • Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg – pokój o nr 8, telefon:  86 477 02 00  w.53
  • Rejestracja pojazdów – pokoje o nr 4, 5 , telefon: 86 477 02 00  w.36 i 52 oraz
  • Biuro Zamiejscowe  w Ciechanowcu – pok. nr 7,telefon: 86 277 11 45 w. 26
  • Wydawanie profilu kandydata na kierowcę, praw jazdy i kart parkingowych – pokój nr 9  telefon: 86 477 02 00 w.56
  • Zagadnienia dotyczące ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców – pokój nr 9, telefon: 86 477 02 00  w. 56
  • Zagadnienia dotyczące stacji kontroli pojazdów i diagnostów  – pokój nr 8, telefon: 86 477 02 00 w. 53
  • Krajowy drogowy transport rzeczy i osób, zezwolenia, licencje i zaświadczenia oraz organizacja ruchu na drogach – pokój nr 9, telefon 86 477 02 00 w. 56

Informacje dodatkowe z zakresu załatwianych spraw w Wydziale Komunikacji i Dróg


Godziny obsługi Klientów:

poniedziałek: 8.00 – 16.00*
wtorek – piątek : 7.30 – 15.30*
 
* – z uwagi na czas trwania procedury rejestracyjnej, ostatnia osoba w sprawie rejestracji pojazdów jest przyjmowana najpóźniej 30 minut przed wyżej wskazaną godziną.

OPŁATY WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych bez pozwolenia czasowego66,50
REJESTRACJA W PRZYPADKU POZOSTAWIENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH Z POZWOLENIEM CZASOWYM
samochód 80,00
przyczepa/naczepa ciągnik rolniczy80,00
motocykl80,00
motorower80,00
REJESTRACJA W PRZYPADKU WYMIANY TABLIC REJESTRACYJNYCH
samochód 160,00
przyczepa/naczepa ciągnik rolniczy120,00
motocykl120,00
motorower110,00
REJESTRACJA POJAZDÓW Z ZAGRANICY
samochód 160,00
przyczepa/naczepa ciągnik rolniczy120,00
motocykl120,00
motorower110,00
Wymiana dowodu rejestracyjnego73,00

Numer rachunku do wpłat

Opłaty komunikacyjne (prawo jazdy, rejestracja pojazdów)

90 8774 0000 0016 1655 2000 0010

Opłaty za holowanie i usunięcie pojazdów

20 8774 0000 0016 1655 2000 1270

Karty informacyjne i wzory druków:

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie