1. wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
  2. wykaz stacji kontroli pojazdów
  3. wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów
  4. badania techniczne pojazdów.
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie