Kierownik wydziału – mgr Sylwia Gołaszewska

pokój nr 23, tel. 86 477 02 00,  86 275 24 17 w. 31,  fax 86 275 31 53

Do podstawowych zadań wydziału organizacyjnego należą między  innymi:

  • rejestracja i prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych,
  • przyjmowanie wniosków na dofinansowanie imprez kulturalnych lub sportowych organizowanych na trenie powiatu,
  • wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy
  • obsługa biurowa rady, zarządu i komisji rady,
  • obsługa prawna starostwa powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych,
  • promocja i rozwój powiatu,
  • prowadzenie spraw kadrowych,
  • obsługa administracyjno-gospodarcza starostwa powiatowego.
  • realizacja zadań w zakresie zarzadzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.

Numer rachunku do wpłat

opłaty skarbowe na rzecz Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie (opłaty skarbowe, opłaty za udzielenie pełnomocnictwa)

27 1020 1332 0000 1102 0037 5535

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie