Radości z dostrzegania piękna rzeczy małych,
pokoju, bo uspokaja i ochroni przed złością,
nadziei, która sprawi, że zły czas przeminie,
wiary w Zmartwychwstanie Jezusa.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
najserdeczniejsze życzenia

Dorota Łapiak
Przewodnicząca Rady Powiatu

Waldemar Stanisław Kikolski
Wicestarosta Wysokomazowiecki

Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki

WIELKANOC, 2024 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie