W drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu realizował przedsięwzięcie pt. „Zdobycie nowych kompetencji w ramach ponadnarodowych mobilności”. Jest on realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Jest to jeden z wielu projektów realizowanych przez szkołę, która aktywnie działa na rzecz współpracy międzynarodowej, umożliwiając swoim podopiecznym wyjazdy na wyjazdy zawodowe oraz praktyki zagraniczne do Włoch, Grecji czy Hiszpanii.

28 maja rozpoczęła się ta międzynarodowa przygoda, w której udział wzięło 20 uczniów z Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu oraz 4 nauczycieli. Wyjechali oni z Polski, aby spędzić 12 dni we Włoszech, w miejscowości Abano Terme, skąd rzut beretem mieli do włoskiej szkoły partnerskiej – Liceo Scientifico Statale Enrico Ferm w Padwie. Było to o tyle istotne, że głównym założeniem przedsięwzięcia była realizacja 10-dniowego programu zajęć merytorycznych w ramach których młodzież brała udział w różnych zajęciach i warsztatach we współpracy z włoskimi rówieśnikami. Była to świetna szansa nie tylko na podszlifowanie umiejętności językowych (wszystkie aktywności odbywały się w oparciu o język angielski), ale także zdobycie nowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji kluczowych. Dla uczniów była to jednak nie tylko nauka, ale również świetna zabawa i niezapomniane doświadczenie, gdyż szybko zintegrowali się i dogadali ze swoimi zagranicznymi przyjaciółmi.

Zajęcia merytoryczne zakładały pracę nad takimi zagadnieniami jak historia i kultura Włoch, ich ustrój polityczny, położenie i uwarunkowania geograficzne. Nie zabrakło również klasycznych zajęć szkolnych, aktywności sportowych czy warsztatów ukierunkowanych na zapoznanie się z rynkiem pracy w wymiarze nie tylko krajowym, ale także i europejskim. Część czasu przeznaczono również na zajęcia językowe – angielski i włoski. To było naprawdę intensywne 10 dni, w których młodzież uczyła się, pracowała i integrowała.

Nie samą nauką żyje jednak człowiek! Dlatego też w czasie wolnym realizowany był bogaty program edukacyjno-kulturowy, którego celem było jeszcze lepsze zapoznanie uczniów z włoską historią i kulturą. Dlatego też młodzież wzięła udział w kilkunastu wycieczkach do takich miejsc jak Wenecja, Werona, Jezioro Garda z miejscowością Sirmione, Chioggia, Arqua Petrarca oraz sama Padwa. Była to świetna okazja, aby zobaczyć specyfikę Włoch, wiele pięknych zabytków, a także wziąć udział w degustacjach wielu lokalnych produktów jak chociażby oliwa z oliwek.

Głównym celem przedsięwzięcia był wzrost i rozwój kompetencji kluczowych 20 uczniów Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu, poprzez realizację inicjatywy ponadnarodowej, w tym czternastodniowej mobilności zagranicznej (w tym 2 dni na podróż), które odbyły się we Włoszech, w ścisłej współpracy ze szkołą partnerską – Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi z Padwy. Na realizację przedsięwzięcia szkoła otrzymała 172 890,00 PLN.

Przedsięwzięcie pt. „Zdobycie nowych kompetencji w ramach ponadnarodowych mobilności” nr 2021-1-PMU-4311, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Kwota dofinansowania: 172 890,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 – 30.06.2023

Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie