1. wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
  2. wykaz ośrodków  szkolenia kierowców z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego,
  3. wydanie legitymacji instruktora.
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie