1. wydawanie zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego  na potrzeby własne,
  2. wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
  3. wydawanie zezwoleń na regularny /regularny specjalny przewóz osób.
Fundusze Europejskie Program Regionalny Podlaskie